Nowa jakość obsługi IT

Deliver better service, resolve issues faster, and drive more business value in your organization.

Get started today
Confluence i Jira Service Desk — zrzuty ekranu

Make service management simple and responsive

Take a modern, lean approach to ITSM with Jira Service Desk. Get started in just days with everything your IT team needs out-of the box, including automation, SLAs, and ITIL-certified processes. Link Jira Software so your IT and developer teams can now collaborate on a single platform.

Try Jira Service Desk

Manage and track incidents in one place

From first alert to root cause resolved, Jira Ops gives you a single place to track your incidents, kick off incident management workflows, and continuously improve processes. Finally, an efficient and consistent way to respond to every incident.

Try Jira Ops
Confluence i Jira Service Desk — zrzuty ekranu
Statuspage — zrzuty ekranu

Buduj zaufanie, informując klientów o zdarzeniach w czasie rzeczywistym

Informuj o przerwach w dostępności, zdarzeniach i zaplanowanych pracach konserwacyjnych za pomocą narzędzia Statuspage. Zapomnij o e-mailach z pytaniem o stan usługi i skoncentruj się na pracach naprawczych.

Wypróbuj Statuspage

Develop a knowledge-centric support culture

Integrate Confluence, our content collaboration software, with Jira Service Desk and minimize customer tickets by turning your service desk into a self-service delight. Then centralize your IT team’s knowledge by collaborating on customer-facing FAQs, internal runbooks, and troubleshooting guides. 

Wypróbuj rozwiązanie Confluence
Stride — zrzut ekranu
HDI — funkcja strony głównej

5 tajemnic wydajnych zespołów IT

Zobacz infografikę