Zamknij

Łatwość obsługi i zaawansowane możliwości atrakcyjnego graficznego interfejsu użytkownika systemu Git

Bezpłatny klient Git dla systemów Windows i Mac

Aplikacja Sourcetree upraszcza obsługę repozytoriów Git, co pozwala skupić się na programowaniu. Prosty graficzny interfejs użytkownika Git umożliwia wizualizację i zarządzanie repozytoriami.


Wyświetlanie różnic w kodzie w aplikacji Sourcetree

Proste narzędzie dla początkujących

Pożegnaj się z wierszem poleceń — korzystając z klienta Git, uprość rozproszony system kontroli wersji i zapewnij wszystkim aktualne dane.

Powerful for experts

Zaawansowani użytkownicy mogą zwiększyć swoją wydajność, dzięki funkcjom przeglądania zestawów zmian, zapisywania pracy w schowku, szczegółowego wybierania gałęzi i innym.

Wizualizacja kodu

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Uzyskuj informacje na temat dowolnych gałęzi lub operacji commit za pomocą jednego kliknięcia.

Repozytoria Git i Hg na Twoim pulpicie

W pełni funkcjonalny graficzny interfejs użytkownika, dzięki któremu proces rozwoju produktu jest wydajny i spójny. Współdziała z systemem Git i Mercurial.

Wyświetlanie zmian w kodzie w aplikacji Sourcetree

Bezproblemowe zatwierdzanie zmian

Wizualizuj efekty swojej pracy i bez utrudnień przesyłaj je do repozytoriów. Wprowadzaj i odrzucaj zmiany całych plików, fragmentów lub wierszy kodu.

Dodawanie operacji commit w aplikacji Sourcetree

Rozbudowany klient

Okno aplikacji Git

Śledzenie stanów w Git

Zawsze bądź na bieżąco. Nadzoruj postęp prac dzięki możliwości śledzenia zmian w kodzie.

Widok zgłoszeń

Visualize your progress

Szczegółowe diagramy gałęzi ułatwiają śledzenie postępu pracy zespołu.

Monitor komputera

Repozytoria Git w systemach Windows i Mac

Wykorzystaj możliwości repozytoriów Git i Mercurial w dwóch najpopularniejszych systemach operacyjnych.

Ikona Git

Optymalizacja wykorzystania systemu Git

Zdobądź wiedzę na temat systemu Git, zapoznając się z wszechstronnymi samouczkami dotyczącymi gałęzi, scalania i innych zagadnień.

Git w zasięgu ręki

Sourcetree to nie tylko graficzny interfejs użytkownika do obsługi repozytoriów Git. Jest to także łatwe w obsłudze narzędzie z zaawansowanymi funkcjami.

Git LFS — przechowywanie dużych plików

Sourcetree obsługuje funkcję Git LFS, umożliwiając zespołom śledzenie dużych zasobów w jednym miejscu.

Rozszerzenia Git-flow w standardzie

Narzędzia Sourcetree i Git-flow umożliwiają prosty i wydajny podział na gałęzie bez zaśmiecania repozytoriów.

Moduły podrzędne

Moduły podrzędne ułatwiają zarządzanie projektami, zależnościami oraz grupami projektów.

Lokalne wyszukiwanie zatwierdzonych zmian

Wyszukuj zatwierdzone zmiany, zmodyfikowane pliki i gałęzie bezpośrednio w narzędziu Sourcetree.

Interaktywna zmiana bazy

Przejrzyste zatwierdzanie zmian dzięki pzmiany bazy.

Zdalny menedżer repozytoriów

Narzędzie Sourcetree umożliwia wyszukiwanie i klonowanie zdalnych repozytoriów z poziomu interfejsu użytkownika.

Sourcetree dla Windows Enterprise

Instaluj, aktualizuj i zarządzaj aplikacją Sourcetree w odpowiedniej skali w administrowanym środowisku przedsiębiorstwa.

Dołącz do programu beta aplikacji Sourcetree

Zarejestruj się, aby dołączyć do programu beta, wypróbować nowe funkcje, zgłaszać uwagi i dyskutować z zespołem odpowiedzialnym za aplikację Sourcetree.

Popraw swoją produktywność dzięki usłudze Bitbucket

Bitbucket to więcej niż tylko zarządzanie kodem w systemie Git. Produkt ten umożliwia zespołom planowanie projektów, współpracę w zakresie tworzenia kodu, testowanie go i wdrażanie w jednym miejscu. Dowiedz się więcej

Dodawanie operacji commit w aplikacji Sourcetree

„Aplikacja Sourcetree jest niesamowita. Korzystanie z klienta zamiast wiersza poleceń bardzo ułatwia mi przechodzenie pomiędzy gałęziami i monitorowanie zmian dokonywanych w kodzie”.

- Micah Sharp, dyrektor działu technologii

Grafika przedstawiająca megafon

Blog

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom i ogłoszeniom dotyczącym narzędzia Sourcetree.

Grafika przedstawiająca podręcznik strategii

Wiedza

Rozpocznij korzystanie z narzędzia Sourcetree od zapoznania się z tym samouczkiem i dowiedz się więcej o zarządzaniu repozytoriami Git i projektami.

Krok 1: Utwórz repozytorium Git

As our new Bitbucket space station administrator, you need to be organized. When you make files for your space station, you’ll want to keep them in one place and shareable with teammates, no matter where they are in the universe. With Bitbucket, that means adding everything to a repository. Let’s create one!

Krok 1: Utwórz repozytorium

Początkowo repozytorium utworzone w Bitbucket będzie puste i nie będzie zawierało żadnego kodu. Nie jest to problem, ponieważ wkrótce zaczniesz dodawać do niego pliki. To repozytorium Bitbucket będzie centralnym repozytorium Twoich plików, co oznacza, że inni użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp po otrzymaniu uprawnień. Skopiujesz również wersję tego repozytorium do swojego systemu lokalnego — w ten sposób możesz ją zaktualizować z jednego repozytorium, a następnie przenieść te zmiany do drugiego.

Do the following to create your repository:

 1. Bitbucket kliknij  ikonę  +  na globalnym pasku bocznym i wybierz opcję Repository (Repozytorium). W Bitbucket zostanie wyświetlona strona Create a new repository (Utwórz nowe repozytorium).  Poświęć trochę czasu na przejrzenie zawartości okna dialogowego. Później możesz zmienić wszystko, co wprowadzisz na tej stronie, z wyjątkiem Repository type (typu repozytorium).
 2. Wprowadź BitbucketStationSupplies w polu Name (Nazwa). Bitbucket używa tej nazwy w adresie URL repozytorium. Przykładowo, jeśli użytkownik the_best ma repozytorium o nazwie awesome_repo, adres URL tego repozytorium to https://bitbucket.org/the_best/awesome_repo.

 3. Zachowaj pozostałe opcje bez zmian, chyba że chcesz je zmienić:

  • Access level (Poziom dostępu) — pozostaw zaznaczone pole This is a private repository (To jest prywatne repozytorium). Prywatne repozytorium jest widoczne tylko dla Ciebie i osób z dostępem. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, każdy może zobaczyć Twoje repozytorium.

  • Include a README? (Dołączyć plik README?) — jeśli niedawno utworzono konto, domyślnie jest to plik README samouczka. Na potrzeby tego samouczka wybierz jedną z opcji Yes (Tak), dzięki czemu zaczniesz od pliku.

 4. W obszarze Version control system (System kontroli wersji) możesz wybrać Git lub Mercurial. Jeżeli nie masz pewności, pozostaw opcję Git .

 5. Kliknij przycisk Create repository (Utwórz repozytorium). Bitbucket utworzy repozytorium i wyświetli jego stronę źródłową

Krok 2: Poznaj nowe repozytorium

Poświęć trochę czasu na poznanie właśnie utworzonego repozytorium. Aby wyświetlić dostępne skróty, naciśnij klawisz ? na klawiaturze.

Kliknij + na pasku bocznym w celu wyświetlenia wspólnych działań dla repozytorium. Przejrzyj łącza na pasku bocznym nawigacji, aby zobaczyć, co kryje się za każdym z nich, w tym Settings (Ustawienia) repozytorium, które umożliwiają aktualizowanie szczegółów repozytorium i innych ustawień. Kliknij Commits (Zatwierdzenia) na pasku bocznym. Jeśli dołączono plik README, na tej stronie będzie widoczne jedno zatwierdzenie.

Twoje repozytorium jest prywatne i nie zaproszono nikogo do niego, więc jako właściciel repozytorium jesteś jedyną osobą, która może teraz tworzyć lub edytować zawartość repozytorium.

Krok 2: Skopiuj repozytorium i dodaj pliki

Teraz, gdy masz miejsce do dodawania i udostępniania plików stacji kosmicznej, musisz mieć możliwość dotarcia do nich z systemu lokalnego. Aby to skonfigurować, skopiuj repozytorium Bitbucket do swojego systemu. W Sourcetree kopiowanie repozytorium nazywane jest „klonowaniem”. Kiedy klonujesz repozytorium, tworzysz połączenie między serwerem Bitbucket a systemem lokalnym.

Krok 1: Sklonuj repozytorium do systemu lokalnego

Użyj Sourcetree, aby sklonować repozytorium do systemu lokalnego bez użycia wiersza poleceń.

 1. Po pewnym czasie korzystania z Bitbucket prawdopodobnie będziesz pracować w wielu repozytoriach. Z tego powodu dobrym pomysłem jest utworzenie katalogu zawierającego wszystkie repozytoria. Zacznij od utworzenia katalogu w systemie lokalnym i nazwij go repozytoria.
 2. Z Bitbucket przejdź do repozytorium BitbucketStationSupplies

 3. Kliknij przycisk Clone (Klonuj) w prawym górnym rogu. W Bitbucket wyświetli się okno dialogowe Clone this repository (Sklonuj to repozytorium). 

 4. W oknie dialogowym Clone this repository (Sklonuj to repozytorium) kliknij Clone in Sourcetree (Klonuj w Sourcetree).

 5. W oknie dialogowym Clone New (Klonuj nowy) zmień wartość w polu Destination Path (Ścieżka docelowa) na <local directory>/repos/bitbucketstationsupplies. Ta ścieżka docelowa odnosi się do katalogu, który właśnie został utworzony z folderem repozytorium. Wartość pola Name (Nazwa) pozostaje taka sama jak nazwa folderu repozytorium. 

 6. Kliknij przycisk Clone (Klonuj).

Congratulations! You've cloned your repository to your local system.

Krok 2: Utwórz plik, dodaj go lokalnie i przekaż go do Bitbucket

Kiedy już masz repozytorium w systemie lokalnym, możesz rozpocząć tworzenie listy wszystkich materiałów potrzebnych w stacji kosmicznej. W tym celu utwórzmy plik z materiałami.

Podczas pracy w tej sekcji obrazy mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od tego, czy pracujesz z repozytorium Git czy Mercurial.

 1. Kliknij dwukrotnie repozytorium bitbucketstationsuppliesw oknie Sourcetree i zauważ, że nie ma nic do zatwierdzenia z repozytorium lokalnego do zdalnego.

 2. Użyj edytora tekstu, aby dodać trzy następujące wiersze:
  Kosmiczne lody
  Strzałki Nerf
  Osłona do teleskopu

 3. Zapisz plik jako supplies.txt w katalogu bitbucketstationsupplies w systemie lokalnym. Plik supplies.txt zostanie wyświetlony w Sourcetree, ponieważ został utworzony w repozytorium lokalnym.

 4. Teraz jest moment, w którym można przygotować migawkę zmian przed zatwierdzeniem ich do oficjalnej historii. Z menu opcji pliku supplies.txt wybierz Stage file (Przygotuj plik) (dla repozytorium Git) lub Add file (Dodaj plik) (dla repozytorium Mercurial).

 5. Kliknij przycisk Commit (Zatwierdź) u góry, aby zatwierdzić plik.

 6. W polu komunikatu wpisz „Initial commit” (wstępne zatwierdzenie).

 7. Kliknij przycisk Commit (Zatwierdź) pod polem. Nowy plik zostanie zatwierdzony do historii projektu. 

  Do tej pory wszystkie wprowadzone zmiany pozostają w systemie lokalnym i są niewidoczne w repozytorium Bitbucket, dopóki nie przekażesz ich do zdalnego repozytorium Bitbucket.

 8. W Sourcetree kliknij przycisk Push (Przekaż), aby przesłać zatwierdzone zmiany. Przekazanie pozwala przenieść co najmniej jedno zatwierdzenie do innego repozytorium, co jest wygodnym sposobem publikowania zmian.

 9. Następny krok w oknie dialogowym, które się pojawi, zależy od tego, czy używasz Git czy Mercurial:

  • Git–w kolumnie Push? (Przekazać?) wybierz gałąź główną, aby wskazać, że przekazujesz tę gałąź do początku, i kliknij OK.

  • Mercurial–wszystko odbywa się automatycznie, więc wystarczy kliknąć OK.

 10. Przejdź do repozytorium BitbucketStationSupplies w Bitbucket.

  • Jeśli klikniesz Commits (Zatwierdzenia) na pasku bocznym, zobaczysz swoje zatwierdzenie w repozytorium. BitBucket łączy wszystkie zmiany dokonane w zatwierdzeniu i wyświetla je.

  • Jeśli klikniesz Source (Źródło) na pasku bocznym, w repozytorium zobaczysz swój plik, supplies.txt dodany przed chwilą.

Krok 3: Pobierz zmiany z repozytorium

Następnie na liście działań administratora stacji kosmicznej poproś o nowe materiały. Utwórzmy system dostarczania materiałów do naszej stacji kosmicznej Bitbucket. Dzięki nieco większej wiedzy na temat Bitbucket i Sourcetree będziemy wspierać nasze badania kosmosu przez wiele lat!

Krok 1: Utwórz plik w Bitbucket

Aby dodać plik żądania materiałów, wykonaj następujące czynności:

 1. BitbucketStationSupplies w Bitbucket kliknij Source (Źródło), aby otworzyć katalog źródłowy. Zauważ, że w katalogu jest tylko jeden plik, supplies.txt.

  • A. Strona źródłowa : kliknij łącze, aby otworzyć tę stronę.

  • B. Wybór gałęzi : wybierz gałąź, którą chcesz wyświetlić. 

  • C. Przycisk More options (Więcej opcji): kliknij, aby otworzyć menu z większą liczbą opcji, takich jak dodawanie pliku.

  • D. Obszar pliku źródłowego: wyświetl katalog plików w Bitbucket. 

 2. Na stronie Source (Źródło) kliknij przycisk More options (Więcej opcji) w prawym górnym rogu i wybierz Add file (Dodaj plik) z menu. Przycisk More options (Więcej opcji) pojawia się tylko po dodaniu przynajmniej jednego pliku do repozytorium. Otworzy się strona służąca do utworzenia nowego pliku, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  • A. Gałąź z nowym plikiem: zmień, jeśli chcesz dodać plik do innej gałęzi.

  • B. Obszar nowego pliku: tutaj możesz dodać zawartość nowego pliku.

 3. Wpisz supplyrequest w polu filename (nazwa pliku).

 4. Wybierz HTML z listy Syntax mode (Tryb składni).  

 5. Dodaj następujący kod HTML do obszaru tekstu: <p>Prosimy o dodatkowe materiały. Prosimy o przesłanie następujących materiałów:</p>
  <ul>
  <li>Kosmiczne lody</li>
  <li>Strzałki Nerf</li>
  <li>Osłona do teleskopu</li>
  </ul>

 6. Kliknij Commit (Zatwierdź). Pojawi się pole Commit message (Komunikat zatwierdzenia) z komunikatem: supplyrequest created online with Bitbucket (utworzono żądanie materiałów online za pomocą Bitbucket).

 7. Kliknij Commit (Zatwierdź) w polu komunikatu.

Masz teraz nowy plik w Bitbucket!  Zostanie otwarta strona ze szczegółami dotyczącymi zatwierdzenia,  na której można zobaczyć właśnie wprowadzoną zmianę: 

Aby zobaczyć listę zatwierdzeń wprowadzonych do tej pory, kliknij Commits (Zatwierdzenia) na pasku bocznym.

Krok 2: Pobierz zmiany z repozytorium zdalnego

Teraz musimy pobrać to żądanie materiałów do systemu lokalnego. Proces jest dość prosty, w zasadzie to odwrócenie operacji przekazania wykonanej w celu pobrania pliku supplies.txt do Bitbucket.

To pull the file into your local repository, do the following:

 1. Otwórz repozytorium w Sourcetree i kliknij przycisk Pull (Pobierz).

  Pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że scalasz plik z Bitbucket z repozytorium lokalnym.

 2. Kliknij OK w tym polu. Sourcetree zaktualizuje opis scalonego pliku.

 3. Navigate to your repository folder on your local system and you'll see the file you just added.

Doskonale! Ukończyliśmy już podstawowy przepływ pracy DVCS (klonowanie, dodawanie, zatwierdzanie, przekazywanie i pobieranie) między Bitbucket a systemem lokalnym.

Krok 4: Użyj gałęzi Sourcetree, aby scalić aktualizację

W Intergalactic Mall Magazine znajdujesz parę głośników, które chcesz pozyskać dla stacji kosmicznej. Są wystarczająco duże, aby wytworzyć odpowiedni dźwięk, i na tyle miękkie, że brak grawitacji nie spowoduje ich uszkodzenia. Jedynym problemem jest to, że są one dość drogie, i trzeba je zatwierdzić przed oficjalnym dodaniem do listy materiałów.

W międzyczasie utwórz gałąź funkcji, aby zaktualizować materiały na liście żądań. Następnie, po uzyskaniu zgody, wystarczy scalić plik żądań z gałęzi funkcji z główną gałęzią.

Gałęzie są najskuteczniejsze, gdy pracujesz w zespole. Możesz pracować nad własną częścią projektu z własnej gałęzi, pobierać aktualizacje z Bitbucket, a następnie scalić całą pracę z główną gałęzią, gdy będzie gotowa. Nasza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje, dlaczego warto używać gałęzi.

Krok 1: Utwórz gałąź i wprowadź zmianę

Utwórzmy gałąź, aby umieścić głośniki w pliku żądań materiałów. Chociaż gałęzie działają inaczej w Git i Mercurial, tworzy się je w podobny sposób za pomocą Sourcetree.

 1. W Sourcetree kliknij przycisk Branch (Gałąź).
 2. W zależności od tego, czy masz repozytorium Git czy Mercurial, zobaczysz inne wyskakujące okienko umożliwiające utworzenie nowej gałęzi. W polu New Branch (Nowa gałąź) lub Create a new branch (Utwórz nową gałąź) wpisz wish-list jako nazwę gałęzi.

 3. Kliknij Create Branch (Utwórz gałąź) lub OK.

 4.  W Sourcetree kliknij przycisk Show in Finder (Pokaż w programie Finder). Zostanie otwarty katalog w systemie.

 5. Z folderu katalogu otwórz plik supplyrequest za pomocą edytora tekstu.

 6. Wprowadź zmianę w pliku, dodając następującą pozycję do listy materiałów: 
  <li>głośniki antygrawitacyjne</li>

 7. Zapisz plik.

 8. Otwórz widok w oknie Sourcetree i zauważ, że repozytorium ma teraz niezatwierdzone zmiany.

  Od tego momentu robisz to samo, co podczas dodawania pliku supplyrequest i jego wstępnego zatwierdzania.

 9. Jeśli masz repozytorium Git, przygotuj plik supplyrequest.txt do zatwierdzenia, wybierając opcję Stage file (Przygotuj plik) z menu opcji.

 10. Kliknij przycisk Commit (Zatwierdź) u góry, aby zatwierdzić plik.

 11. W polu komunikatu wpisz „Adding an item for my wish list” (dodawanie pozycji do listy życzeń).

 12. Kliknij przycisk Commit (Zatwierdź) pod polem. W Sourcetree widać, że plik został zaktualizowany w gałęzi wish-list.

Krok 2: Scal zmiany pliku z gałęzi

Głośniki zostały zatwierdzone! Teraz nadszedł czas, aby zaktualizować listę głównych materiałów za pomocą elementu wish-list.

 1. Najpierw wróć do głównej gałęzi. Z menu po lewej stronie w Sourcetree ustaw wskaźnik myszy nad prawą stroną etykiety Branches (Gałęzie), aby wyświetlić opcję Show (Pokaż).
 2. Kiedy pojawi się opcja Show (Pokaż), kliknij ją. Pod nagłówkiem Branches (Gałęzie) zobaczysz dwie gałęzie tego repozytorium: główną gałąź i gałąź wish-list. Główna gałąź repozytorium Git nazywa się master. Główna gałąź repozytorium Mercurial nazywa się default.
 3. Kliknij dwukrotnie gałąź funkcji (w tym przypadku wish-list), aby przejść do tej gałęzi.

 4. Kliknij przycisk Merge (Scal).

 5. W wyskakującym okienku upewnij się, że zatwierdzenie w gałęzi wish-list jest podświetlone. Wskazujesz, że chcesz dodać zatwierdzenie z tej gałęzi do głównej gałęzi.

 6. Jeśli masz repozytorium Git, zaznacz tę opcję na dole: Create a commit even if merge resolved via fast-forward (Utwórz zatwierdzenie nawet w przypadku rozwiązania scalania za pośrednictwem funkcji szybkiego przekazywania) .

 7. Kliknij OK. Plik supplyrequest w gałęzi głównej został zaktualizowany o element wish-list. Sourcetree będzie wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, czy masz repozytorium Git czy Mercurial.

 8. Jeśli masz repozytorium Git, procedura jest zakończona. Jeśli masz repozytorium Mercurial, musisz zatwierdzić zmiany. Kliknij przycisk Commit (Zatwierdź) u góry. Komunikat zatwierdzenia domyślnie zawiera opis „Merge” (scalanie). Zachowaj ten komunikat i kliknij Commit (Zatwierdź).

Krok 3: Przekaż zmianę do Bitbucket

 1. W Sourcetree kliknij przycisk Push (Przekaż), aby przekazać zatwierdzone zmiany.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK , aby przekazać zmiany do repozytorium lokalnego.

 3. Kliknij stronę Overview (Przegląd) w repozytorium Bitbucket. Zobaczysz przekazany plik na liście Recent Activity (Ostatnia aktywność).

 4. Kliknij Commits (Zatwierdzenia). Zobaczysz błąd popełniony w systemie lokalnym. Zauważ, że zmiana zachowuje ten sam kod zatwierdzenia, który miała w systemie lokalnym.

 5. Kliknij Source (Źródło), a następnie plik supplyrequest. Możesz zobaczyć ostatnią zmianę w pliku z kodem zatwierdzenia, który właśnie został przekazany.

 6. Kliknij listę historii pliku, aby zobaczyć wprowadzone w nim zmiany, jak pokazano na poniższej ilustracji.

You are done!

To dość skomplikowane! Być może. Zależy, jak to się ma do lotu w kosmos. Teraz, gdy wiesz o wiele więcej na temat Bitbucket, możesz lepiej obsługiwać swoją stację kosmiczną. Zrób sobie przerwę i popatrz na gwiazdy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bitbucket i Sourcetree? Możesz podjąć się wyzwania polegającego na zaktualizowaniu repozytorium współpracownika.

Ważne informacje

Aby kontynuować pobieranie tego produktu należy przeczytać i zaakceptować Umowę licencyjną Atlassian Software i Politykę prywatności.

Pobierz Anuluj