Zamknij

Narzędzie do tworzenia harmonogramu programowania zwinnego opracowane z myślą o rozwiązaniu Jira Software

Dodatek Portfolio for Jira pomaga opracowywać plany, śledzić postępy i łatwo udostępniać informacje uczestnikom projektów, a także pozwala spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy.

 


Planowanie i prognozowanie

Utwórz wizualną oś czasu

Zapewnij widoczność działań we wszystkich zespołach i projektach w jednym miejscu. Monitoruj pracę na poziomie ogólnym i szczegółowym.

 

Sprawdź, czy Twój plan jest realizowany zgodnie z harmonogramem

Prognozuj datę wydania wersji lub sprawdź, czy możliwe jest jej wydanie w wybranym terminie. 

Zarządzaj wydajnością zespołu

Monitoruj obciążenie swoich zespołów i uwzględniaj w harmonogramie dostępność poszczególnych pracowników, uzależnioną od świąt, liczby przepracowanych godzin itd.

 

Udostępniaj swoje plany i informacje o postępach prac

Łatwo udostępniaj aktualizowane w czasie rzeczywistym raporty członkom zarządu lub dowolnym członkom zespołu.

 

Śledzenie postępu prac i raporty

Monitoruj pracę, mając pełny obraz działania

Dopilnuj, aby duże i małe historie były zgodne z obowiązującą strategią. Porównuj cele z szacowanymi i zrealizowanymi projektami.

 

Utwórz różne scenariusze w piaskownicy

Wypróbuj różne sposoby tworzenia harmonogramu działania. Gdy uzyskasz satysfakcjonujący rezultat, z łatwością zatwierdź zmiany w oprogramowaniu Jira Software.

 

Jira Software i Portfolio for Jira — lepsze razem

Dzięki Jira Software i Portfolio for Jira możesz połączyć długoterminowe planowanie z metodykami zwinnymi, aby zyskać widoczność w odpowiedniej skali.

Dodatek Portfolio for Jira pozwala nam koncentrować się na celach. Możemy koordynować działania zespołu, zarządzać zasobami, pracować zgodnie ze strategią biznesową i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym. — ERIC HILFER, WICEPREZES DS. INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA ROSETTA STONE
Przeczytaj ich historie
ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZDOBYŁO ZAUFANIE PONAD 4000 ORGANIZACJI NA CAŁYM ŚWIECIE