Atlassian Data Center products

Najlepsze narzędzie do rozwoju oprogramowania wykorzystywane przez zespoły pracujące z metodykami zwinnymi, które umożliwia planowanie, śledzenie postępu prac oraz wdrażanie.

Share ideas and files with Hipchat. Stay connected with group chat rooms, video chats, and more.

Współpracuj podczas tworzenia kodu i zarządzaj repozytoriami Git, aby jako zespół kompilować i wydawać oprogramowanie.

Daj klientom możliwość zgłaszania problemów, aby agenci mogli je rozwiązać.

Przeznacz czas na wykonywanie zadań. Organizuj pracę, twórz dokumenty i omawiaj projekty w jednym miejscu.

Manage users from multiple directories and control application authentication permissions in one single location.

Identity Manager

Early access now available

Identity Manager

Dodaj aplikację Identity Manager do produktów chmurowych firmy Atlassian Cloud, aby korzystać z ulepszonych funkcji uwierzytelniania, takich jak jednokrotne logowanie SAML, wymagana weryfikacja dwuetapowa i inne.

Aplikacja Identity Manager jest całkowicie bezpłatna w ramach programu wczesnego dostępu. Po jego zakończeniu korzystanie z niej będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 3 USD miesięcznie.

Enterprise services & support

We ensure your success every step of the way

Premier Support

Premier Support

Get direct access 24/7 to our most senior support engineers.

Kompas

Technical Account Management

Work with a trusted advisor to maximize the value from your Atlassian tools.

Building Blocks

Partnerzy Atlassian

Engage with Atlassian Partners who specialize in enterprise deployments.

Enterprise teams love us
Enterprise clients

How Atlassian helps enterprise teams

When you have dozens of teams all working with different schedules, cycles, launches, and architectures it's very easy for leadership, and the larger organization to get out of sync.

Individual Contributors

Individual contributors

In our book, user experience comes first. Individuals love our software because it's customizable, easy to use, and helps them connect with their teams.

Megaphone

Team leaders

All of our software is highly adaptable. Custom workflows, spaces, and templates can fit every team so your team can work the way it loves to.

Executives

Executives

When your organization is using Atlassian, it's easy to see what's going on and maintain traceability through all teams.

Why enterprises choose Atlassian

Security

Bezpieczeństwo i prywatność

Deploy our stack behind your firewall and own your own data. Single sign-on integration, and robust permissions in software.

Dollar sign

Predictable licensing

All our pricing is available online, no haggling required and we offer SLAs up to three years for long term planning.

Lifesaver

World class support

We have lots of documentation, training, and 24/7 senior support through Premier Support. Help is always available when it's needed most.

Compliance

Compliance

Atlassian is used in highly regulated industries because of the ability to customize logging and use backups to make snapshots.

Globe

International communication

Real-time and asynchronous communication is the key to getting teams all over the world together. Our software is ready for the challenge.

Expand

Flexibility and extensibility

Every product features customization, add-ons, and extensible APIs for custom development. 

Server cluster

Support 10 or 100,000 users

The Data Center deployment option is designated for running business cricial atlassian applications in your own data center.

See how Atlassian can help your team